Vad har hänt inom ridsporten?

Min stallkamrat Liv (Aramis här på sidan) lämnade några intressanta synpunkter som svar på ett helt annat blogginlägg men jag tycker att de dels är värda ett eget inlägg och dels skulle jag vilja höra er syn på saken.

Själv håller jag med till punkt och pricka- gör ni? Dvs har ni gjort samma erfarenheter och reflektioner?

Så här skriver Liv att hon tycker att ridsporten har stagnerat (jag skulle kanske inte använda just det ordet men instämmer som sagt till 100 % i påståendena) och mina kommentarer är i fet, kursiv stil:

Stagnera i den bemärkelse att det:

– i princip är totalt omöjligt att hyra ut boxplatser (för många bra anläggningar? eller färre ryttare?)

Anledningen till detta tror jag är att det har vuxit upp stall, ridhus och ”anläggningar” som svampar de senaste åren.

Man behöver bara läsa på Blocket för att förstå att utbudet är enormt liksom konkurrensen.

För 20 år sedan hade i princip ingen ridskola/ större anläggning 2 ridhus- idag är det snarare regel än undantag.

Privatridhusen har också brett ut sig explosionsartat så att locka med ridhus idag förslår inte långt- man måste ha annat att ”komma med” också.

– verkar nästintill omöjligt att sälja hästar nu för tiden (vet hur många som helst som står med hästar de inte får sålda).

Jag känner absolut igen detta. Det KAN bero på att många säljare har en orealistisk uppfattning om sin hästs OBJEKTIVA förmåga och att de därför sätter priset därefter (läs: hästen är för dyr och därför vill ingen köpa den).

– nästan är tomt på de flesta tävlingar (arrangörer stryker efteranmälningsavgifter i hopp om att få fler anmälningar).

Jag förstår inte vad detta beror på men har gjort exakt samma erfarenheter.

– nästan ingen hör av sig på medryttarannonser (trots att bra hästar finnes och att det inte är fråga om någon större summa pengar)

Nu har jag inte annonserat efter en medryttare för egen del men jag vet att dessa inte alltid är helt lätta att finna.

– många ryttare verkar enbart ägna sig åt rena rama soffliggarfasoner (det vill säga man varken rider eller motionerar sin häst till någon reda).

Detta har jag ansett länge så det är inget nytt enligt mig. Sedan tror jag inte att hästen mår dåligt av att inte bli riden på (om den får utevistelse genom att gå i hage många timmar) men man kan inte heller förvänta sig resultat på träningar/ tävlingar om man ”hattar” med sin ridning och inte har någon form av seriös plan.

Kanske har dagens människor så mycket annat i sina liv att de helt enkelt inte hinner/ prioriterar sin häst/ ridning 7 dagar i veckan?

Skriv en kommentar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>