Vissa, många, flera

Hade en intressant diskussion med en bekant gällande en arbetsplatsrelatetad fråga nyligen men det jag vill dela med mig ur den kan appliceras på alla möjliga sammanhang.

Det jag tänker på är det jag kallar farliga förstärkningsord och det som kännetecknar dom är att de används för att förstärka/ betona något.

Varför jag kallar dom farliga är för att de inte behöver vara objektivt sanna och därför kan det bli farligt eller i vart fall felaktigt att sätta tilltro till dom.

De farliga förstärkningsorden är tex ”alla”, ”många” och ”flera” och jag ska ge exempel på vad jag menar.

Någon kan tex säga ”många tycker…..”, ”flera vill….”, ”nästan alla säger….” och det är lätt att ta personen på orden.

Men jag har flera gånger erfarit att många/ alla/ osv handlar om långt färre personer än vad den som uttalat sig vill sken av och mitt råd vid minsta tvekan är att ta reda på hur många dessa många egentligen är.

Annars finns risken att man fattar beslut utifrån felaktiga uppgifter; man kanske tror att en majoritet vill ha en viss förändring/ ett inköp/ whatever och så är det egentligen bara ett fåtal, kanske ”starka” personer som får igenom sin vilja.

Skriv en kommentar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>