Bra broderi

Själv är jag oftast mycket glad för mina läsares kommentarer/ frågor/ synpunkter men det ska erkännas att jag också ibland blir lite trött på en del åsikter som någon känner sig tvungen att framföra trots att jag absolut inte efterfrågat dom.

Å andra sidan skulle jag nog lägga ner bloggen om ingen någonsin gav feedback på det jag skriver.

Skriv en kommentar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>