Människans bekräftelsebehov

Något som jag kan ha lite roligt åt är när någon ställer en fråga på exempelvis Facebook.

Det kan vara något mycket enkelt…säg tex ”kan man blötlägga betfor i kallvatten”.

Det kan då komma huuuur många svar som helst, alla mer eller mindre exakt likadana. 50 svar med endast ”ja”.

Det jag har roligt åt är hur folk fortsätter att svara ”ja” fast andra redan gett detta svar 49 gånger 🙂 ! Vad är det man vill uppnå med svar nummer 50 och ibland ännu fler likadana svar?

Tycker man inte att frågan är tillräckligt utredd eller är det så viktigt att just ens egna svar publiceras?

Skriv en kommentar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>