En kommentar

  1. Anna Ask

    Hjälpes om det är sant haha… Oaktat vilket så kan jag inte tänka mig att rå kyckling är något vidare gott heller.

    Svara

Skriv en kommentar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>