Lättarbetat kring stallet

Nu har jag haft mina tusen-tons block mellan stallet och gödselstacken i några månader och om ni vill höra min utvärdering så är jag väldigt nöjd med denna lite speciella återanvändning.

Blocken var kvarlämnade i en hög utanför ridhuset av föregående hyresgäster och jag har ingen aning om vad de hade använts till eller var planerade för men vad jag vet var att de vägde hur mycket som helst och att vi hade fått köra mer än en runda till återvinningen om vi ens hade fått dumpa dom där.

Den här lösningen med att lägga ut dom vid gödselstacken har visat sig vara ganska fiffig; tidigare växte där massor av gräs och ogräs som jag nu slipper klippa samtidigt som det inte kan bli lerigt och geggigt och därmed slirigt när man kommer med en överfull skottkärra.

Och detta leder mig in på ämnet ”lättarbetat kring stallet” för är det något jag lärt mig som inackorderad i över 30 år så är det hur man kan underlätta eller försvåra för hästägare att vara delaktiga eller slarva massor kring allt som inte direkt har med deras egen häst/ box att göra.

Så klart finns det alla kategorier av hästägare; engagerade, lata, okunniga, jätteupptagna, händiga, egoistiska, pedantiska….you name it!

Men oaktat personernas lust och möjlighet att engagera sig så är min erfarenhet att det är viktigt att göra stallarbetet så smidigt och lättjobbat som möjligt; då ökar i vart fall chansen för hjälpsamhet och ordning.

Att ha ordentliga redskap underlättar tex massor; sopkvastar, grepar och annat som används regelbundet. Samma sak med skottkärror.

Tillhandahåller man inte bra utrustning ökar risken för att bajs inte blir upp-plockat i ridhuset, att stallgången förblir osopad eller att gödselstacken svämmar över alla bredder och skottkärror töms utan hänsyn till hur nästa person ska kunna tömma sin kärra.

Även om jag är ensam i mitt stall och bara har 2 hästar att sköta så försöker jag hela tiden hitta förbättringsområden för att underlätta mitt arbete och plattorna på bilden, även om de är obetydliga på alla vis utom vad gäller vikten 🙂 är ett exempel på detta!

Skriv en kommentar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>