Inlägg i kategorin Blogg/lästips

Olika hästar hos olika människor

Snäll som ett lamm…tycker jag…

Läser följande artikel och nickar instämmande!

Jag kan själv ge hur många exempel som helst på ”handhavandefel” där okunniga eller på annat vis olämpliga människor påverkat hästar på ett mycket negativt sätt medan samma djur korrekt hanterade är ”som en omvänd hand”.

Och det är ”klart” att dessa olämpliga personer då skulle kunna tycka att en häst är tex ”bråkig” medan en person med tex mer erfarenhet/ ett annat, bättre sätt att hantera hästar inte fattar någonting.

Hur många gånger har jag inte hört att en häst är si eller så?

”Den är jättedum att leda”, ”hon bara springer när jag rider”, ”jag höll på att bli nersprungen när jag skulle ta in den från hagen” och ”hästfan är helt omöjlig att lasta”; kommentarer jag hört massor och själv inte alls instämt i. Inte alltid givetvis men tillräckligt många gånger för att jag alltid själv vill bilda mig en uppfattning.

Du milde!

Alltid lös i transporten….

Läser detta och kan bara skaka på huvudet!

Nej förresten, inte bara skaka på huvudet utan så här tycker jag:

För det första var det jättebra att det upptäcktes, att ”rätt” person (överdomaren) tillkallades och att ett straff har utdelats. Huruvida 9 månaders avstängning är tillräckligt låter jag vara osagt; tävlar man ytterst sällan kan det nästan kvitta medan det för andra ryttare hade blivit väldigt kännbart.

Min andra reflektion är varför man inte tar ut och leder en häst som man har de rädslor för som framgår ur artikeln?

Jag hade aldrig vågat lämna en hobblad häst obevakad ens i en minut oavsett om det var tillåtet eller ej!

Men visst; man tycker olika och är rädd för olika saker.

Alla mina hästar har alltid stått och åkt lösa i transporten för jag bedömer att det är säkrast om det skulle uppstå en kollision tex och hästen inte kommer loss ur någon konstig vinkel som den kan hamna i.

Jag är inte alls rädd för att Vicke ska varken vända sig runt i transporten eller hoppa ut om han skulle lyckas vända sig vilket är argument som vissa anför när de tycker att jag kör farligt….